Hajautettu työ

Turvallinen hajautettu työ mahdollistaa työn tekemisen paikasta, ajasta ja päätelaitteesta riippumatta.

Uusi normaali

Hajautettu työ on ”Uusi normaali”.

COVID-19 muutti perusteellisesti ja pysyvästi sen, miten ja missä me työskentelemme. Kun pikkuhiljaa alamme tottua koronan jälkeiseen tulevaisuuteen. Ymmärrämme, että palaaminen toimistoon on muuta kuin normaali. Työntekijöiden turvallisuudella on oltava keskeinen osa päätöksenteossa, joten nyt tarvitaan vahvaa johtajuutta enemmän kuin koskaan.
Yritykset tarvitsevat uuden ja joustavan hybridi-lähestymistavan työn uudelleen organisoimiseen.

Teknologialla on siis entistä suurempi rooli työskentelyn tulevaisuudessa.

Nykytilan haasteet

Työn tekeminen on muuttunut. Yhä useampi työntekijä tekee työtä hajautetusti esimerkiksi kotoa. Tämä voi luoda kyberturvallisuushaasteita esimerkiksi VPN-yhteyksien ja omien laitteiden käytön kautta.

Nykytilan haasteita ovat esimerkiksi:

  • Laajempi hyökkäysrajapinta
  • Datan turvaaminen
  • Tottumattomat käyttäjät
  • Laiterikot
  • Ylläpidolliset haasteet
  • Tietoturva

Hajautettu työ parantaa työn tuottavuutta

80 % työntekijöistä teki töitä etänä vuoden 2020 aikana (Taloustutkimus).

76 % koki etätyön parantavan selvästi työn tuottavuutta (DNA kyselytutkimus).

81 % mielestä etätyömahdollisuus parantaa työssä jaksamista ja työmotivaatiota (Jyväskylän yliopisto).

Etätyöt pysyvät, kyberiskut voimistuvat

Etätyöt pysyvät, kyberiskut voimistuvat ja organisaatioiden strategiat mullistuvat.

Ennen huolehdittiin lähinnä ulkoisista uhkista, mutta nyt niiden lisäksi pitää hallita sekä uudet bisnesmallit että digitaaliset kanavat, joita ei ollut alun perin suunniteltu näihin poikkeusoloihin.

Etätyöt ovat kasvattaneet kyberroistojen hyökkäyspintaa koko yrityksen henkilöstön kotikoneille.

Ratkaisu on virtuaalinen työpöytä Desktop as a Service

Virtuaalinen työpöytä mahdollistaa etäkäytön ja hajautetun työn, tarjoamalla hyvän käyttökokemuksen millä tahansa päätelaitteella, parantamalla tietoturvaa ja pienentämällä hyökkäysrajapintaa.

 

Käyttökokemus parantuu

Hankalat VPN-yhteyden saadaan poistettua.

Data ja työpöytä sijaitsevat lähellä toisiaan.

Kirjautuminen on helppoa.

Yhtenäinen työskentely-ympäristö.

Sama käyttökokemus miltä tahansa päätelaitteelta.

Tietoturva parantuu

Suorat hyökkäysrajapinnat saadaan poistettua,

Aina viimeisimmillä päivityksillä oleva kone käytössä,

Mahdollistaa turvallisen tavan myös organisaatioiden ulkopuolisille käyttäjille,

Turvallinen kirjautuminen (MFA),

Data saadaan keskitettyä ja pois päätelaitteilta.

Tehokkuutta saadaan lisättyä

Vähemmän ylläpidettävää työmäärää.

Säästää kustannuksia.

Koneiden elinkaaren jatkaminen muuttamalla niitä ohutpäätteiksi.

Mahdolliset säästöt tilakustannuksista.

Vihreät arvot.

 

Daymore on hajautetun työn ratkaisuiden ammattilainen. Anna meidän mahdollistaa organisaatiollesi turvallinen ja laadukas hajautettu työ.

    Voimmeko kertoa lisää?

    Lähetä tietosi tällä lomakkeella, niin otamme yhteyttä.